Educación y FormaciónEducació i formació

Educación y Formación

c/ Balmes 2, 3º

Tel. 964 771 193 Ext. 1361 i 1362

educacio@onda.es


Horario:

Invierno: de lunes a viernes, de 9.00 a 13.00 h; martes, de 16.30 a 19.00 h
Verano: de lunes a viernes, de 9.00 a 13.00 h

1. Guía de centros educativos


CEIP Baltasar Rull Vilar

C/ Cervantes,
Tel.: 964738605
Fax: 964776042
Correo: 12002038@gva.es

CEIP Pío XII

C/ Médico José Llidó, 1
Tel.: 964738600
Fax: 964738601
Correo: 12002014@gva.es

CEIP Mestre Caballero

C/ Sicilia, 5
Tel.: 964738780
Fax: 964600696
Correo: 12004345@gva.es
http://mestreacasa.gva.es/web/1200434500

CEIP Miralcamp

Av. Sierra de Espadán, 89
Tel.: 964738855
Fax: 964603396
Correo:12006767@gva.es

Centro Privado Concertado Virgen del Carmen

Av. Montendre, 18
Tel.: 964601385
Fax: 964776091
www.carmelitasonda.es
Correo: vcarmeno@planalfa.es

Centre Privado Concertado Madre María Rosa Molas

C/ Médico José Llidó, 3
Tel.: 964600520
Fax: 964772184
Correo: colegio@mrosamolasonda.com

Instituto de Educación Secundaria (IES) Serra d'Espadà

C/ Anselmo Coyne, 30
Tel.: 964 739 290
Fax: 964770313
Correo: 12005593@gva.es

Sección del IES Serra d'Espadà

Av. Sierra de Espadán, 87
Tel.: 964 399 025
Fax: 964603573
Correo: 12005741@gva.es

Centro Elemental de Danza de la Unión Musical Santa Cecília

C/ Ronda, 20
Tel.: 964600038

Centro de Enseñanza Profesional de Música. Centro de Estudios Musicales de Onda

C/ Concepción, 62
Tel.: 964033884

Escuela privada de música, De nota en nota

C/ Ronda, 20
Tel.: 964033884

Escuela privada de música, SAMVO

C/ Vila-real, 23

Sección de Onda de la Escuela Oficial de Idiomas

C/ Anselmo Coyne, 30
Tel.:  964 739 290

Escuela pública Infantil 1r ciclo, Sambori

C/ Maestro Giner, 13
Tel.: 964738815
Correo: 12005155@gva.es

Centro privado de Educación Infantil 1r ciclo, Bressols

Av. del Mar, 29
Tel.: 964604202
Correo: bressols7@hotmail.com

Centro privado de Educación Infantil 1r ciclo, Barrufets

Av. Montendre, 28-B
Tel.: 650347073 / 650346909
Correo: barrufetsonda@gmail.com
http://escolainfantilbarrufets.blogspot.com.es

Centro privado de Educación Infantil 1r ciclo, Sol Solet

C/ Joan Fuster, 51
Tel.: 699052732
Correo: solsoletonda@hotmail.com
Web: solsolet-onda.com

Centro privado de Educación Infantil 1r ciclo, El Trenet

Av. Montendre, 28
Tel.: 672234992

Escolarización 2020-2021

Escola oberta curso 2020-2021

Información matrícula EOI Plana Baixa curso 2020-2021

Servicio de Escoletes d’Esplai

 Escoleta de Nadal 2020

Convocatoria ayudas económicas para cheque infantil, curso escolar 2020-2021

 


Pla Edificant

CEIP MESTRE CABALLERO

El CEIP Mestre Caballero solicitó una serie de actuaciones necesarias en el centro. Se hizo la solicitud en la Generalitat Valenciana mediante el Pla Edificant con fecha 24/10/2018, número de registro 05TUI/2018/70207.

Con fecha 12/11/2018, la Consellería remite propuesta de resolución y autoriza al Ayuntamiento a pedir la aceptación de competencias para realizar las actuaciones solicitadas.

Con fecha 01/03/2019 la Generalitat Valenciana nos remite resolución del Consejero de cultura, educación, investigación y deporte de la delegación de competencias en materia de infraestructuras educativas al Ayuntamiento de Onda para realizar las actuaciones en el centro educativo, código 12004345.


RESOLUCIÓN CEIP MESTRE CABALLERO (enlace Resolución en PDF).

CEIP PÍO XII

El CEIP Pío XII solicitó una serie de actuaciones necesarias en el centro. Se hizo la solicitud en la Generalitat Valenciana mediante el Pla Edificant con fecha 24/10/2018, número de registro 05TUI/2018/70206.

Con fecha 12/11/2018, la Consellería remite propuesta de resolución y autoriza al Ayuntamiento a pedir la aceptación de competencias para realizar las actuaciones solicitadas.

Con fecha 01/03/2019 la Generalitat Valenciana nos remite resolución del Consejero de cultura, educación, investigación y deporte de la delegación de competencias en materia de infraestructuras educativas al Ayuntamiento de Onda para realizar las actuaciones en el centro educativo, código 12002014.

RESOLUCIÓN CEIP PÍO XII (enlace Resolución en PDF).

CEIP BALTASAR RULL

El CEIP Baltasar Rull solicitó una serie de actuaciones necesarias en el centro. Se hizo la solicitud en la Generalitat Valenciana mediante el Pla Edificant con fecha 09/11/2018, número de registro 05TUI/2018/77242.
Con fecha 14/12/2018 la Consellería remite propuesta de resolución y autoriza al Ayuntamiento a pedir la aceptación de competencias para realizar las actuaciones solicitadas.

Con fecha 01/03/2019 la Generalitat Valenciana nos remite resolución del Consejero de cultura, educación, investigación y deporte de delegación de competencias en materia de infraestructuras educativas al Ayuntamiento de Onda para realizar las actuaciones en el centro educativo, código 12002038.
RESOLUCIÓN CEIP BALTASAR RULL (enlace Resolución en PDF).

SECCIÓ DE L’IES SERRA D’ESPADÀ

La Sección del IES Serra d’Espadà solicitó la ampliación del centro. Se hizo la solicitud en la Generalitat Valenciana mediante el Pla Edificant con fecha 26/03/2019, número de registro 05TUI/2018/39815.

Con fecha 29/03/2019 la Consellería autoriza al Ayuntamiento a pedir la aceptación de competencias para realizar las actuaciones solicitadas.

El Pleno del Ayuntamiento con fecha 07/08/2019 acepta las competencias asignadas.

Con fecha 14/10/2019 la Generalitat Valenciana nos remite resolución del Consejero de cultura, educación, investigación y deporte de la delegación de competencias en materia de infraestructuras educativas al Ayuntamiento de Onda para realizar las actuaciones en el centro educativo, código 12005741.

RESOLUCIÓN DE LA SECCIÓN DEL IES SERRA D’ESPADÀ (enlace Resolución en PDF).

CEIP MIRALCAMP

El CEIP Miralcamp solicitó un conjunto de actuaciones necesarias en el centro. Se hizo la solicitud en la Generalitat Valenciana mediante el Pla Edificant con fecha 24/04/2019, número de registro 05TUI/2019/50856.

ESCUELA INFANTIL SAMBORI

La Escuela Infantil Sambori solicitó una serie de actuaciones necesarias en el centro. Se hizo la solicitud en la Generalitat Valenciana mediante el Pla Edificant con fecha 24/10/2018, número de registro 05TUI/2018/70208.

IES SERRA D’ESPADÀ

El IES Serra d’Espadà solicitó un conjunto de actuaciones necesarias en el centro. Se hizo la solicitud en la Generalitat Valenciana mediante el Pla Edificant con fecha 29/04/2020 número de registro O5TUI/2020/22510.

Formación


Sección de la Escuela Oficial de Idiomas

Programa Municipal de Actividades Formativas

Escoleta de Pasqua


Benvolgudes famílies

Us informem que per l'actual crisi sanitària, l’Escoleta de Pasqua programada per a enguany ha quedat suspesa, per tant, l’Ajuntament està fent els tràmits per fer la devolució de l'import de la matrícula a les persones interessades a través de transferència bancària.

D’aquesta manera i a partir del pròxims dies, es procedirà a la devolució de les taxes, a totes les persones de les quals l’Ajuntament disposa de les dades bancàries particulars, ingressant el corresponent import al compte bancari de cadascuna de les persones que van fer efectiva la matrícula.

Per a la qual cosa és necessari que les persones de les quals no tenim les dades bancàries tramiteu la sol·licitud de devolució de les taxes corresponents, indicant el número de compte bancari on s'ha de fer la devolució.

La persona que faça la sol·licitud de devolució necessàriament ha de ser la mateixa que figura com a subjecte passiu en l’autoliquidació de les taxes de l’Escoleta de Pasqua que haurà de facilitar les seues dades personals en la casella «dades de la persona interessada» que figura en el model de sol·licitud de devolució.

Descarrega el Model de sol·licitut

Per a fer aquest tràmit cal seguir els passos següents:

 

Si la persona interessada té CERTIFICAT DIGITAL

1. Ompliu l’arxiu que vos hem adjuntat a aquest correu i guardeu-lo a l'escriptori de l'ordinador en pdf.

2. Accediu amb el vostre certificat digital a l’enllaç https://seu.onda.es/OpenSEA/login.jsp elegiu la primera opció: sol·licitud general, reompliu-la, adjunteu el pdf complimentat, signeu i envieu.

*En aquest cas no és necessari el segell de l'entitat bancària.

Si la persona interessada no té CERTIFICAT DIGITAL

1. Per l'actual crisi sanitària l'atenció presencial al servei d'Atenció i informació de l'Ajuntament està suspesa. D'acord amb el Decret de revisió de mesures extraordinàries adoptades en relació amb el funcionament dels serveis municipals, s'ha aprovat alçar la suspensió de l'atenció presencial a la ciutadania només als efectes de l'expedició de certificats de firma electrònica per part del SAT, en aquells supòsits estrictament justificats per causa de força major o situació de necessitat, o qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, amb la sol·licitud prèvia de cita utilitzant els canals telefònics i electrònics.

2. Una vegada finalitze l’estat d'alarma i s’alce la suspensió de l'atenció presencial a la ciutadania per part del SAT, es podrà sol·licitar la devolució en qualsevol moment.

Quedem a la vostra disposició per a resoldre qualsevol dubte o aclariment posant-vos en contacte amb el Departament d'Educació, telèfon 964600050 o correu electrònic educacio@onda.es

DEVOLUCIÓN TASAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES SUSPENDIDAS


Devolución tasa de actividades municipales suspendidas.

Os informamos que por la actual crisis sanitaria, varias actividades municipales programadas ya han quedado suspendidas y no podrán realizarse; por lo tanto, el Ayuntamiento ha preparado los trámites para hacer la devolución del importe de la matrícula o, si es el caso, de la parte proporcional de la cantidad abonada. Hace falta que las personas interesadas tramitéis la solicitud de devolución de las tasas correspondientes, indicando el número de cuenta bancario donde se tiene que hacer la devolución

Actividades municipales de las cuales ya se puede solicitar la devolución de la tasa:

  • Escoleta de Pascua 2020
  • Escuela de Teatro
  • Actividades Formativas Municipales
  • Escuela abierta


La persona que haga la solicitud de devolución necesariamente tiene que ser la misma que figura como sujeto pasivo en la autoliquidación de las tasas, y tendrá que facilitar sus datos personales en la casilla «datos de la persona interesada» que figura en el modelo de solicitud de devolución.

Descarga el Modelo de solicitud

Para hacer este trámite hay que seguir los pasos siguientes:

Si la persona interesada tiene CERTIFICADO DIGITAL

  • Rellenar el modelo de solicitud de devolución, anteriormente mencionado y guardadlo en el escritorio del ordenador en pdf.
  • Acceder con vuestro certificado digital en el enlace https://seu.onda.es

Elegir la primera opción: solicitud general, rellenadla, adjuntáis el pdf cumplimentado, lo firmáis y lo enviáis.

En este caso no es necesario el sello de la entidad bancaria.

Si la persona interesada no tiene CERTIFICADO DIGITAL

  1. Por la actual crisis sanitaria la atención presencial al Servicio de Atención y Tramitación del Ayuntamiento está suspendida. De acuerdo con el Decreto de revisión de medidas extraordinarias adoptadas en relación con el funcionamiento de los servicios municipales, se ha aprobado levantar la suspensión de la atención presencial a la ciudadanía solo a los efectos de la expedición de certificados de firma electrónica por parte del SAT, en aquellos supuestos estrictamente justificados a causa de fuerza mayor o situación de necesidad, o cualquier otra actividad de naturaleza análoga, con la solicitud previa de cita utilizando los canales telefónicos y electrónicos.
  2. Una vez finalizo el estado de alarma y se levante la suspensión de la atención presencial a la ciudadanía por parte del SAT, se podrá solicitar la devolución en cualquier momento.