EstratŔgia DUSI

EDUSI
Estratègia de desenvolupament urbà sostenible i integrat

Plaça del Pla, 1
 Tel. 964 600 050 – 2411
 desarrolloeconomico@onda.es


Horari:

Hivern: de 9:00 a 14:00 h
Estiu:   de 9:00 a 13:00 h

El Programa operatiu plurirregional d'España (POPE) del Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) per a entitats locals contempla actuacions integrades de desenvolupament urbà sostenible. Aquestes actuacions  han d'abordar per a un àrea funcional urbana, en el nostre cas el municipi d'Onda, diversos problemes simultàniament: socials, econòmics i ambientals, i proposar solucions transversals en el marc d'una estratègia de desenvolupament urbà sostenible integrada.

En aquest context, l'Ajuntament d'Onda ha elaborat l'Estratègia de desenvolupament urbà sostenible integrat d'Onda (EDUSI Onda) com a instrument de planificació urbana per a poder optar al finançament europeu de fons estructurals. En ser conscient dels problemes existents de caràcter ambiental, econòmic i social al seu terme municipal ha impulsat plans i estudis, íntimament relacionats i lligats per a identificar-los, i ha plantejat els reptes necessaris dels quals es proposen les línies genèriques d'actuació a desenvolupar en la ciutat en el període 2017- 2022.

El procés d'elaboració de l'EDUSI d'Onda ha fixat els seus fonaments en la participació pública amb la intenció d'assegurar la integració d'aportacions des dels àmbits institucional i social.
Mitjanjant els enllaços següents podran accedir a informació més detallada de l'EDUSI d'Onda i del seu cofinançament a través dels fons FEDER.

 • Resolució de la concessió d'ajudes de la convocatòria BOE 176
 • Acord compromís de gestió en matèria d'assumpció de funcions per a la gestió del FEDER de l'Ajuntament d'Onda
 • EDUSI Onda 
 • 1ª convocatòria d'Expressions d'interés
 • Mesures de lluita contra el frau
 • Enllaços d'interés

EDUSI Onda


L'Ajuntament d'Onda va aprovar el desembre de 2016 l'Estratègia de desenvolupament urbà sostenible i integrat (EDUSI) d'Onda. El pressupost inicial aprovat era de 10 milions d'euros, que es finançarien al 50% entre l'Ajuntament d'Onda i el Fons europeu de desenvolupament regional (d'ara en avant, FEDER).
Mitjançant Resolució, de 21 de juliol de 2017, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, es concedeix a l'Ajuntament d'Onda un cofinançament de 2.517.509 euros per al desenvolupament de l'EDUSI per la qual cosa l'Ajuntament, a través de l'aprovació del manual de procediments fa una reunificació de línies d'actuació per objetius temàtics i adapta el pressupost de l'EDUSI a 5.035.018 euros, que es cofinançaran al 50% entre l'Ajuntament i el FEDER.

 • EDUSI Onda
 • Manual de procediient
 • Annex V
 • Manual de bones pràctiques en matèria de publicitat i comunicació de les operacions beneficiades pels Fons FEDER a Onda

 1ª convocatòria d'Expressions d'interés


 • Circular d'inici d'execució de projectes EDUSI Onda
 • Resolució 1ª convocatòria d'Expressions d'interés EDUSI
 • Annex I. Formulari de redacció d'Expressions d'interés
 • Annex II. Declaració de conformitat de les condicions del DECA


Mesures de lluita contra el frau


L'Ajuntament d'Onda, assumit el compromís de la detecció i la lluita contra el frau, ha adoptat les mesures següents:

 • Aprovació d'una declaració pública sobre l'aplicació de mesures de detecció i lluita contra el frau
 • Adreça electrònica per a rebre, atendre i tramitar aquelles incidències i comunicacions relacionades amb les operacions finançades amb fons FEDER 2014-2020, en la gestió de les quals participa l'Ajuntament d'Onda com a organisme intermedi lleuger. infofeder@onda.es

Enllaços d'interés


 • Pàgina oficial dels FEDER
 • Portal únic FEDER a Espanya