Oferta d'ocupació pública

Oferta d'ocupació pública


Bases Generals que han de regir els processos selectius per a l'accés a l'ocupació pública de l'Ajuntament d'Onda

Plantilla i RPT 2020

Oferta d'ocupació pública per a l'any 2018

Oferta d'ocupació pública extraordinaria per a l'any 2019

Convocatòries

A N U N C I

Segons s'estableix en l'article 9 del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, a partir del dia 1 de juny de 2020 es reprén el còmput dels terminis administratius que hagueren sigut suspesos.

Sol·licitud general per convocatòries

Beques de formació en pràctiques a estudiants

Beques violència de gènere

Beques discapacitat

Convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a auxiliar informàtic/a

Convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a de comerç, turisme i ocupació

Procés selectiu per a la provisió en propietat, per promoció interna, de una plaça d'inspector de la Policia Local d'Onda

Procés selectiu per a la provisió en propietat, per promoció interna, dues places d'oficial de la Policia Local d'Onda

Procés selectiu per a la provisió en propietat, per consolidació d'ocupació temporal, de cinc places d'agent de la Policia Local d'Onda (Presentació online https://seu.onda.es fins al 31 de desembre de 2019 )

Procés selectiu per a la provisió en propietat, per torn lliure i mobilitat, de tres places d'agent de la Policia Local d'Onda