Oferta d'ocupació pública

Oferta d'ocupació pública


Bases Generals que han de regir els processos selectius per a l'accés a l'ocupació pública de l'Ajuntament d'Onda

Plantilla i RPT 2019

Oferta d'ocupació pública per a l'any 2018

Convocatòries


Sol·licitud general per convocatòries

Procés selectiu per a la provisió en propietat, per promoció interna, de una plaça d'inspector de la Policia Local d'Onda

Procés selectiu per a la provisió en propietat, per promoció interna, dues places d'oficial de la Policia Local d'Onda

Procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'auxiliars administratius

Procés selectiu per a la provisió en propietat, per promoció interna, de dues places d'administratiu

Convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball d'infermer/a escolar

Procés selectiu per a la provisió en propietat, per consolidació d'ocupació temporal, de cinc places d'agent de la Policia Local d'Onda (Presentació online https://seu.onda.es fins al 31 de desembre de 2019 )