Oferta d'ocupació pública

Oferta d'ocupació pública


Bases Generals que han de regir els processos selectius per a l'accés a l'ocupació pública de l'Ajuntament d'Onda

Plantilla i RPT 2020

Oferta d'ocupació pública per a l'any 2018

Oferta d'ocupació pública extraordinaria per a l'any 2019

Convocatòries

A N U N C I

Davant la situació d'emergència sanitària provocada pel coronavirus COVID-19, per Reial Decret 463/2020, de 14 de març, es declara l'estat d'alarma.
En conseqüència, durant aquesta situació d'emergència de salut pública, es posposa pel temps imprescindible la celebració de les proves selectives.
La celebració dels processos selectius es reprendrà en el moment en què perda vigència el Reial Decret 463/2020 o, en el seu cas, les pròrrogues d'aquest, del que es donarà general coneixement a través de la web municipal.

Sol·licitud general per convocatòries

Beques violència de gènere

Beques discapacitat

Convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a auxiliar informàtic/a

Convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a de comerç, turisme i ocupació

Procés selectiu per a la provisió en propietat, per promoció interna, de una plaça d'inspector de la Policia Local d'Onda

Procés selectiu per a la provisió en propietat, per promoció interna, dues places d'oficial de la Policia Local d'Onda

Procés selectiu per a la provisió en propietat, per consolidació d'ocupació temporal, de cinc places d'agent de la Policia Local d'Onda (Presentació online https://seu.onda.es fins al 31 de desembre de 2019 )

Procés selectiu per a la provisió en propietat, per torn lliure i mobilitat, de tres places d'agent de la Policia Local d'Onda

Convocatòria pública per a la provisió temporal, mitjantçant comissió de serveis, de dues places d'agent de la Policia Local