Oferta d'ocupació pública

Oferta d'ocupació pública


Bases Generals que han de regir els processos selectius per a l'accés a l'ocupació pública de l'Ajuntament d'Onda

Plantilla i RPT 2020

Oferta d'ocupació pública per a l'any 2018

Oferta d'ocupació pública extraordinaria per a l'any 2019

Oferta d'ocupació pública extraordinaria per a l'any 2020

Oferta d'ocupació pública extraordinaria per a l'any 2021

Convocatòries


Sol·licitud general per convocatòries

Convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball d'assessor/a jurídic/a

Convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de promotor/a de igualtat

Convocatòria del concurs per a la provisió en propietat del lloc d'administratiu adscrit a la Secció de Rendes

Procés selectiu per a la provisió en propietat, per promoció interna, dues places d'oficial de la Policia Local d'Onda

Procés selectiu per a la provisió en propietat, per consolidació d'ocupació temporal, de cinc places d'agent de la Policia Local d'Onda (Presentació online https://seu.onda.es fins al 31 de desembre de 2019 )

Procés selectiu per a la provisió en propietat, per torn lliure i mobilitat, de tres places d'agent de la Policia Local d'Onda
(Presentació online https://seu.onda.es)

Convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a d'integració social

Convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a de gestió de projectes europeus i captació de fons

BASES PER A LA CONCESSIÓ, PER L'AJUNTAMENT D'ONDA, DE 25 BEQUES DE FORMACIÓ EN PRÀCTIQUES A ESTUDIANTS 2021