Portal del provedor

Portal del proveïdor

El ‘Portal del proveïdor’ de l'Ajuntament d'Onda consisteix en un registre municipal que serveix com a mecanisme directe perquè les empreses i comerços participen en els contractes públics de caràcter menor del consistori en matèria d'obres, subministraments i serveis.

Aquesta base de dades ajuda a potenciar l'economia local i a generar nous llocs de treball. Cal recordar que poden inscriure's en aquest formulari aquelles empreses que tinguen interés en en els contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros més IVA en els casos d'obres; així com de 15.000 euros més IVA en els contractes de subministraments i serveis.

Vols inscriure la teua empresa en el registre?
Ompli tots els camps que trobaràs al següent formulari.