Recaptació municipal

Pagament de tributs i altres ingressos municipals


En les oficines i caixers automàtics de les entitats bancàries col·laboradores


 • En la finestreta de qualsevol de les Entitats bancàries col·laboradores presentant el document cobrador (carta de pagament) emés per l'Ajuntament (no és necessari ser client d'aquestes entitats).

Entitats col·laboradores:

 • Banco Santander
 • Bankia
 • Caixa Rural d'Onda
 • Sabadell
 • La Caixa
 • Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
 • Ibercaja
 • Abanca
 • També es podrà realitzar el pagament a través dels caixers automàtics de les entitats col·laboradores que presten aquest servei als seus clients.
 • A més, sense necessitat de ser client de cap entitat col·laboradora, també es podrà efectuar el pagament a través de caixers automàtics, de la següent forma:
  • Amb diners en efectiu, en els caixers automàtics existents a aquest efecte en les sucursals de la Caixa Rural Nuestra de la Esperanza de Onda i del BBVA, sense necessitat de ser client d'aquest banc. L'últim dia de pagament, no es garanteix la disponibilitat d'aquest sistema després de les 14 hores
  • Amb targeta bancària de qualsevol entitat financera, en els caixers automàtics existents a aquest efecte en les sucursals de la Caixa Rural Nuestra de la Esperanza de Onda i de La Caixa (Caixabank SA), sense necessitat de ser client d'aquests bancs.

Domiciliació bancària

 • Únicament per als tributs de cobrament periòdic, com són, l'Impost de vehicles de tracció mecànica, taxa de fems, etc. Aquesta forma de pagament permet que no haja d'estar pendent dels diferents períodes de pagament, sent aquest pagament automàtic, evitant els possibles recàrrecs.
 • Model de sol·licitud d'ordre de domiciliació bancària (descarregar pdf).

Banca electrònica

      Pot realitzar el pagament dels seus tributs i altres ingressos en la seua entitat bancària sense necessitat de desplaçar-se a les oficines d'aquestes entitats.

      Requisits:

 • Ser client d'alguna de les entitats financeres que presten el servei de col·laboració en la recaptació d'aquest Ajuntament i que disposen d'aquesta modalitat de pagament de tributs.
 • Disposar del document de pagament (carta de pagament) del tribut corresponent que desitja pagar emés per l'Ajuntament, perquè puga introduir les dades que se li sol·licitaran.

      Nota Important: L'últim dia de pagament, no es garanteix la disponibilitat d'aquest sistema després de les 14 hores.

      Per a procedir al pagament faça clic en el logotip corresponent.