Imagen banner [title-raw]
Alcassaba
Imagen banner [title-raw]
Alcassaba
Imagen banner [title-raw]
Alcassaba
Imagen banner [title-raw]
Vista lateral Alcassaba
Imagen banner [title-raw]
Alcassaba

Alcassaba

Situada a la part més elevada del Castell es troba aquest palau islàmic del segle XI que va ser un espai d’ús eminentment militar. Era el lloc de comandament i residència de l’oficial del sultà durant l’època musulmana i dels alcaids de les successives ordres que van governar la ciutat.

El perímetre del palau apareix envoltat d’una forta estructura defensiva de murs i torres en perfecta simetria amb un total de 12 torres, 4 d’elles en les cantonades, 3 en els seus costats majors i 1 en els menors. El nucli principal del palau ocupa 1.085 m2 de superfície, que correspondrien a la quasi totalitat del recinte superior de la fortalesa que comprén 1.200 m2 en forma poligonal.

La zona principal del palau, àrea residencial i protocol·lària, és de planta rectangular de 35x31 metres i s’organitza a partir d’un pati central, sent aquesta una de les característiques de l’arquitectura residencial andalusí. Al voltant del pati, amb l’eix major orientat nord-sud, es disposen totes les estances i habitacions: salons rectangulars precedits de pòrtic en els costats majors (nord i sud) i dependències de servei en els costats menors (est i oest).

A la part sud del pati apareix una bassa quadrada, la profunditat se suposa va ser d’aproximadament d’1 metre. Presenta un accés escalonat amb 6 escalons i un sistema d’evacuació. El pati va ser el centre del palau on es conreaven herbes aromàtiques i era utilitzat com a jardí.

En els costats nord i sud del palau apareixen salons nobles amb pòrtics. Aquests salons de 35x6 metres, se subdivideixen en tres estances: una central, més gran i de caràcter protocol·lari, i dos alcoves menors en els laterals. L’entrada als salons es realitzaria per un corredor cobert amb arcs, dels quals queden tot just els basaments sobre els quals s’alçarien les columnes.

En els costats laterals del pati, est i oest, apareixen habitacions menors accessibles des de l’andana. En el costat es  distingeixen una latrina i el sistema de canalització d’aigües pluvials, així com l’evacuació del pati cap a l’exterior.

El verdader accés al palau se situa en el costat sud-est. La zona exterior a aquest accés apareix voltada per murs i torres excepte en el flanc sud. És en aquesta zona on s’han produït els últims i més importants troballes: la porta principal, un aljub de grans dimensions que proveïa d’aigua a aquesta construcció i una sèrie de dependències que van haver de funcionar com a cavallerisses.

 
  • Comunitat Valenciana
  • Unió Europea