Imagen banner [title-raw]
Castell
Imagen banner [title-raw]
Imagen banner [title-raw]
Albacars interiors i exteriors
Imagen banner [title-raw]
Castell
Imagen banner [title-raw]
Castell
Imagen banner [title-raw]
Castell
Imagen banner [title-raw]
Castell

Estructura del Castell i edifici de recepció.

La ciutat-fortalesa comprenia dos espais, per un costat la medina murallada o ciutat civil, amb una primera línia de muralla i el castell o ciutat políticomilitar.

En el Castell, per la seua banda, es diferencien dos recintes: el primer seria l’albacar o plaça, segona línia de muralla, al seu torn dividit en dos zones: l’albacar o plaça interior en la part superior i l’exterior en la part immediatament inferior. El segon recinte que es troba en l’interior de la fortalesa és l’alcassaba, lloc de residència de l’oficial del sultà o alcaid, ubicada en la part més elevada del Castell, formant la tercera i última línia de muralla .

L’edifici que es troba a l’entrada del Castell és la recepció o zona d’acollida al visitant. Va ser alçat pels frares carmelites a principis del segle XX i va funcionar com a colònia escolar entre els anys 1920 i 1950 que únicament van ser interromputs durant la guerra civil espanyola.

Per a la construcció de l’edifici, els frares van aprofitar l’estructura encara existent de l’aljub principal del Castell àrab, que subministrava d’aigua a tots aquells que vivien en l’interior de la fortalesa.

 
  • Comunitat Valenciana
  • Unió Europea