esquina superior izquierda esquina superior derecha
esquina inferior izquierda esquina inferior derecha

Què és Protecció Civil?

La Protecció Civil és un Servei Públic l'objectiu del qual és previndre les situacions de alt risc col·lectiu o catàstrofes, protegir a les persones i els béns quan dites situacions es produïxen, així com contribuir a la rehabilitació i reconstrucció de les àrees afectades. La prevenció, planificació, coordinació i cooperació són elements clau per al seu bon funcionament.

On ens pots trobar?

Tenim la nostra seu en el CENTRE OPERATIU D'EMERGÈNCIES.
 Av Constitució, 188 (cantó C/ Segorbe)
Tel: 964 77 11 64
email: proteccioncivilonda@hotmail.com

Qui la formen?

A més dels recursos de les Administracions Públiques, la ciutadania és una part afectada i també implicada. Fomentar la seua participació en matèries de protecció civil és una de les accions prioritàries, així com potenciar una adequada cultura preventiva de riscos,que implica la seua anàlisi, sistemes d'alerta primerenca, conscienciació social, informació i pautes que s'ha de seguir.

Què entenem per RISC?


Entenem per risc el fenomen, succés o activitat humana susceptible de produir danys en persones y/o béns.

TIPUS DE RISC:

 • Riscos naturals
  • Metereològics
  • Inundacions
  • Incendis forestals
  • Allaus
  • Sismes submarins o Tsunamis
  • Moviments del terreny
  • Sequera
  • Terratrèmols
  • Volcans
 • Riscos tecnològics
  • Riscos nuclears
  • Riscos radiològics
  • Riscos químics
  • Riscos associats al transport de mercaderies


L'autoprotecció

Què s'entén per autoprotecció?
Considerant l'etimologia de la paraula, podria entendre's per autoprotecció al conjunt d'accions encaminades a la protecció d´un/a mateix.

Què implica?
Quan parlem d'autoprotecció estem parlant de: prevenció, control de riscos així com accions i mesures a adoptar a fi de garantir la protecció de la ciutadania, els béns i el medi ambient.

A qui obliga?
Obliga tant a la ciutadania com a les Administracions Públiques.

Tipus d´autoprotecció:
Podem considerar dos tipus d'autoprotecció: l'Autoprotecció Ciutadana i l'Autoprotecció Corporativa:
 

 • Referit a l'Autoprotecció Ciutadana, es pot entendre la mateixa com l'exercida per la ciutadania en el marc físic on té lloc la seua vida. Per tant, es pot parlar de: Autoprotecció individual, Autoprotecció familiar, Autoprotecció de comunitat de veïns/es.
 • L'Autoprotecció Corporativa pot entendre's com el sistema d'accions i mesures adoptades per una entitat pública o privada, encaminades a previndre i controlar els riscos, a donar resposta a les emergències i garantir la coordinació de les accions que s'adopten amb el sistema públic de Protecció Civil.


Quines són les seues funcions?

Previsió: Analitzar els supòsits de risc, les seues causes i efectes, així com les zones que pogueren resultar afectades (Inventari de riscos) .
Prevenció: Adoptar les mesures necessàries per a evitar o reduir les situacions de perill, amb els mitjans disponibles.
Planificació: Elaborar els plans d'emergència, les línies d'actuació, per a fer front a les situacions de greu risc, catàstrofe o calamitat pública.
Intervenció: Coordinar i dirigir la intervenció de tots els elements components de la protecció civil, per a la protecció i socors de les persones i els seus béns.
Formació: Realitzar tota formació, teòrica i pràctica, que afavorisca l'exercici de la seua activitat a fi de poder oferir un servici de qualitat a la ciutadania.
Sensibilització: Facilitar el coneixement del servici de Protecció Civil, així com les mesures de protecció oportunes, integrant a la ciutadania com a part implicada i activa del procés.
Rehabilitació: Assistir als òrgans institucionals competents en la planificació i posada en pràctica de mesures per al restabliment dels servicis públics essencials i de les condicions socioeconòmiques i ambientals, indispensables per a normalitzar la vida de les comunitats afectades.

Com ser Voluntari/a de Protecció Civil?

A l'Oficina del Voluntariat del Local d'Associacions d'Onda (C/ La Safona, 22, 1r) , podràs omplir una sol·licitud d'inscripció. Et cridarem per a una entrevista personal i t'explicarem les condicions d'ingrés i el procediment que s'ha de seguir.

Pots consultar el reglament de l'Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil d'Onda al següent enllaç: (Reglament BOP)

Durant la teua permanència en l'Agrupació et dotarem del material i formació necessaris per a l'exercici de les teues funcions

PERQUÈ LA SEGURETAT ÉS COSA DE TOTS.....

EL TEU POBLE ET NECESSITA

FES-TE VOLUNTARI/A!

Accés | Avís legal | Protecció de dades | Accesibilitat
icono ministerio de industria, turismo y comercio icono ministerio de administraciones públicas icono ministerio de industria, turismo y comercio