esquina superior izquierda esquina superior derecha
esquina inferior izquierda esquina inferior derecha

Sol·licituds i procediments

L'Ajuntament d'Onda ha realitzat un procés de modernització amb l'objectiu principal d'acostar l'administració local a la ciutadania. A aquest efecte ha creat el Servei d'Atenció i Tramitació Municipal (SAT) com a primer pas per a oferir una atenció i tramitació àgil, eficient i eficaç, mitjançant l'atenció presencial i telefònica.

El Servei d'Atenció i Tramitació Municipal (SAT) pretén:

  • Facilitar a la ciutadania la seua relació amb l'administració municipal.
  • Evitar, sempre que siga possible, el desplaçament de la ciutadania als diferents departaments o serveis municipals.
  • Integrar, en un únic servei, la majoria dels tràmits de competència municipal.
  • Aconseguir una determinada cultura administrativa centrada en una millora permanent en la qualitat dels serveis municipals.

El Servei d'Atenció i Tramitació Municipal (SAT) té encomanades les tasques següents :

  • Proporcionar informació general sobre l'Ajuntament i la nostra ciutat.
  • Informar sobre els serveis municipals i tràmits administratius.
  • Realitzar tràmits municipals (empadronament, llicències d'obres, activitats, impostos, matriculació de cursos o activitats formatives, etc.).

Horari d'atenció:
De setembre a juny: de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00, i dimarts, de 16.30 a 18.30 hores.
Juliol i agost: de dilluns a divendres de 9.00 a 13.30 hores.

Adreça:

Planta baixa de la Casa de la Vila.

El Pla, 1

Sol·licituds

 

Àrea d'Urbanisme

   A) Llicències:

     B) Declaracions responsables

 

     C) Comunicació prèvia

 

     D) Sol·licituds de gual i ocupacions de via pública

 

Secció d'Activitats i Medi Ambient

Informe d'Avaluació de las edificacions

Subvenció per a la conservació i rehabilitació de vivendes i edificis d'Onda 2019

 

 

Àrea de serveis:

 

 Àrea d'Hisenda:

 

Àrea de Cultura i Educació:

Convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d'activitats culturals 2019

Concessió de subvencions per a la realització de programes de participació ciutadana a associacions i entitats d'Onda (Pressupost 2019)

Convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització de creacions artístiques locals 2019

 Escola Municipal de Teatre (EMT)

 

Educació

Requisits per a la utilització en horari no lectiu d'instal·lacions educatives


Servei d'Escola Oberta

 

Escola d'Estiu 2018

 

Convocatòria d'ajudes econòmiques per a escoles infantils (xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys). Curs escolar 2017-2018

Convocatòria per a la concessió de subvencions a les escoles i centres d’Educació Infantil de primer cicle que realitzen programes de promoció de la Cultura per a xiquets i xiquetes durant el curs 2018-2019

Bases de la convocatòria de concessió de subvencions als centres d’Educació Infantil i Primària, públics i concertats ubicats en el poble d’Onda, que realitzen programes de foment de la cultura en l’etapa d’educació infantil de segon cicle i P2 del centre autoritzat, per al curs 2018-2019.

 

Cursos d'activitats formatives

 

     

Esports

Convenis esportius


Subvencions esportives

Ajudes econòmiques per a esportistes d'elit i promeses d'Onda


Festes

Música al carrer Fira d'Onda 2017

Joventut

Convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats local sense ànim de lucre per a la realització de programes d'oci i temps lliure adreçades a la població juvenil d'Onda 2019

REGISTRE LOCAL D'ASSOCIACIONS:

Àrea de desenvolupament económic y ocupació: 

Ajudes econòmiques per a la contractació de persones desocupades d'Onda 2018

 

Mercat de Nadal 2018

Àrea de Benestar Social:

Convocatòria per a la concessió de subvencions per a les ONGD's locals per a ajudes al desenvolupament durant l'exercici 2016

 

Accés | Avís legal | Protecció de dades | Accesibilitat
icono ministerio de industria, turismo y comercio icono ministerio de administraciones públicas icono ministerio de industria, turismo y comercio